SOCOT

Despre:

Societatea SOCOT S.A. este înființată în anul 1991, în baza Legii nr. 15/1990, fiind desprinsă din Trustul pentru lucrări Hidrotehnice București. Compania are structura funcţională organizată pe puncte de lucru/șantiere la nivel national și sediul principal la Târgu Mureș, str. Libertății nr. 115, jud. Mureș.

Pe toată perioada de funcționare, principala activitate desfășurată de SOCOT S.A. a constat în executarea de lucrări de construcții hidrotehnice, aceasta fiind cartea de vizită a firmei, domeniul cu o experiență importantă și un renume pe piața națională:

 • îndiguiri pentru protecția exploatărilor agricole și a obiectivelor social-economice împotriva inundațiilor. Aici se cuprind toate lucrarile legate de diguri, stăvilare, canale de desecare, stații de pompare, rezervoare, aducțiuni, conducte etc.
 • regularizări ale albiilor cu scopul îmbunătățirii condițiilor de curgere,
 • irigații,
 • drenaje pentru eliminarea excesului de apă,
 • lucrări de combatere a eroziunii solurilor,
 • bararea cursurilor de apă pentru creara lacurilor de acumulare prin construirea de baraje din beton, pamânt şi anrocamente,
 • lucrări de barare combinate cu îndiguiri și lucrări de regularizare în vederea protejării populației și bunurilor materiale împotriva inundațiilor,
 • amenajări portuare – fluviale și maritime,
 • amenajări hidroenergetice,
 • alimentări cu apă complexe,
 • stații de epurare și tratare a apei potabile și industriale etc.,

toate în armonie cu mediul și cu obiectivele dezvoltării durabile.

​Pe lângă aceasta, dotarea și expertiza ne permite executarea de lucrări civile și industriale, construcţii de drumuri şi poduri, inclusiv reparaţii capitale în construcţii, fabricarea elementelor de beton pentru construcţii, demolare, organizarea şantierelor, îmbunătățiri funciare, lucrări edilitare de alimentări cu apă și canalizări, determinări şi analize de laborator in construcţii ș.a.

​Ca activități auxiliare pentru activitatea de bază proprie, dar și pentru clienți, societatea noastră prestează şi produce servicii specifice activităţii de construcţii, de transport, mecanizare, produce şi extrage produse de carieră şi balastieră şi anume: betoane prefabricate din beton, confecţii metalice, prestaţii și închirieri cu utilaje şi mijloace de transport, reparaţii de utilaje şi mijloace de transport.

Viziunea societății este de a crea un sistem integrat de activități diverse, complexe și reciproc-susținătoare, în spiritul durabilității.

Strategia societății constă în creșterea performanțelor în domeniul activităților de inginerie a construcțiilor, în principal hidrotehnice, asigurarea stabilității și previzibilității financiare, fidelizarea forței de muncă și exploatarea la maxim a oportunităților create de mediul înconjurător, de locul de amplasare a activității și de experiența, cunoștințele și relațiile acumulate.

Conducere:

Administrator: Popa Eugen Tudor

Contact:

Sediul principal SOCOT SA: Târgu-Mureș, strada Libertății, nr. 115

E-mail: office@socot.ro

Telefon: 0265 233 611

Website: www.socot.ro